Światowa Rada Złota – misja i kompetencje

Światowa Rada Złota to organizacja powstała, aby szerzyć wiedzę o rynku złota w rządach i u inwestorów. Celem ŚRZ jest również wspieranie odpowiedzialnego biznesu w zakresie produkcji i obrotu złotem oraz analiza stanu rynku.

Rada stara się stymulować popyt na złoto, aby jej członkowie mieli coraz lepsze obrotu. Popularyzuje również wiedzę na temat inwestowania w złoto. W Polsce również znaleźć można organizacje, firmy i osoby działające na rzecz polepszenia wiedzy o rynku złota, jedną z nich znajdziecie na – mennica polska złoto. Świadomy inwestor to stabilniejszy rynek, wiedzą o tym organizacje działające w handlu złotem.

2 comments for “Światowa Rada Złota – misja i kompetencje

  1. Gigant
    20 sierpnia 2015 at 12:28

    Innymi słowy Rada jest po to, żeby lobbować na rzecz wydobywców i dealerów złota…

  2. USAfan
    20 sierpnia 2015 at 12:29

    To na bank amerykański pomysł…

Comments are closed.